“آزاد مینە عبدلی ” کولبر کورد زخمی شد

بنا به گزاش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان  یک کولبر دیگر  کورد براثر شلیک مستقیم نظامیان جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان به شدت مجروح و توسط مردم منطقە  به مراکز درمانی ارومیه منتقل شد.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ، حوالی ساعت ٩ شب گذشته هشتم مردادماه ۱۳۹٦ شمسی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  بار دیگر گروهی از کولبران کورد  را بدونە اخطار قبلی در حوالی  روستای “دولەیی ” از توابع شهرستان سردشت مورد تیراندازی قرار داده‌اند که در نتیجه یک کولبر کورد بە نام آزاد مینه عبدولی اهل روستای  “درمان‌ آباد”  از توابع سردشت به شدت زخمی گردید.

در گزارش آمدە است ، کە در ابتدا نیروهای نظامی از انتقال این کولبر کورد بە مرکز درمانی جلوگیری کردەاند اما با  اسرار و اعتراض اهالی محل در نهایت وی را بە مرکز درمانی ارمیە منتقل کردند.

همچنین نیروهای جمهوری اسلامی ایران پس از تیراندازی و فرار کولبرها از محل  اقدام بە مصادرە نزدیک بە ٥٠ راس اسب کولبران و کاسبکاران کردەاند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان