تداوم و گسترش آتش سوزيها در جنگلهاى كوسالان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، مراتع و جنگلهاى كوسالان از توابع شهر مريوان از روز گذشته مساحت گسترده اى از طبيعت اين مناطق دچار اتش سوزى شده است.

به نقل از گزارش مردم محلى منطقه با وجود از خود گذشتگى و تلاش ٢٤ ساعت گذشته ولى تاكنون به دليل شدت و گستردگى آتش نتوانسته اند ان را مهار كنند و از مردم خواستار كمك به طبيعت سرزمينشان شده اند.

به نقل از منابع محلى هيچ كدام از سازمانهاى دولتى در قبال خاموش كردن اين اتش سوزيها خود را مسئول ندانسته و حتى إمكانات لازم را براى مهار ان در اختيار مردم قرار نمى دهد.

لازم به ذكر است كه ، جمهورى اسلامى ايران هر سال با رسيدن فصل گرما و خشك شدن گياهان و مراتع با برنامه ريزى و نقشه هاى قبلی خود توسط عناصر وابسته و نيروهاى امنيتى و با بهانه هايى واهی، جنگلها و طبيعت زيباى كوردستان را به آتش کشیده و اين مناطق را تبديل به بيابان و خالى از سكنه كرده و پايگاههاى خود را در اين مناطق إيجاد مى كنند و با كوچ اجباري مردم روستاها به شهرهاى مركزى سياست هاى امنيتى خود را با توجه به فشار معيشتى اين قشر از جامعه بیشتر به انها تحميل و به هدفهاى خود كه به تاراج بردن منابع طبيعى كوردستان است،دست می يابد .

جمعيت حقوق بشر كوردستان