نجات زنى محكوم به اعدام

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى هـرانا، مورخه ١٣٩٦/٠٤/٢٠ ، يك زن متهـم به اعدام بنام “شليرخسروى” ٣٣ ساله اهل بوكان در شرق كوردستان، در زندان مركزى اورميه با گذشت اولياى دم از مرگ رهـايى يافت و به بند عمومى نسوان باز گردانده شد.
شلير خسروى حدود سه سال و نيم قبل به اتهـام قتل عمد بازداشت و با اعتراف به ارتكاب قتل در مراحل بازجويى و دادرسى از سوى دستگاه قضايى جمهـورى اسلامى ايران به اعدام محكوم شده بود.
به استناد ماده ى ٢٧٥ و ماده ى ٢٠٨ قانون مجازات اسلامى “قتل عمد” موجب قصاص است اما با رضايت ولى دم به مقدار ديه تبديل مى شود.
در ادامه گزارش قيد شده که پس از گذشت چند روز از اجراى حكم اعدام چند زندانى ديگر در زندان مركزى اورميه، اعدام انان تاييد و هویتشان به شرح ذیل است:
١- پرويز تمرى پور، فرزند اسماعيل از اهـالى روستاى هـرسين سوما و برادوست اورميه
٢- فرامرز اصغر زاده، فرزند رستم از اهـالى شهـرك حصار اورميه
٣- رامين هـناره، فرزند جهـانگير از اهـالى روستاى خرابه سنجى
٤- ماشالله صيادى، فرزند محمد از اهـالى نازلو
٥- محمد رضا صادقى، فرزند سليم از اهـالى كانى رش و هـمچنان يك محكوم ديگر به اعدام بنام توحيد امينى در بند ١٥ زندان مركزى اورميه نگهداری میشود اما حكم اعدام وی هـنوز اجرا نشده است.

معضل پديده اعتياد در کشور ایران و هـمچنین در شرق كوردستان
حاصل عدم وجود يك سيستم با مجموعه سياستهـا و برنامه هـا با اسلوب اساسى، ريشه اى و ساختارى جامعه است كه بطور يقيين پديد آورنده دهـها مشكل و ناهـنجارى در جامعه مى شود كه اعتياد يكى از آن مشاكل محسوب مى گردد و این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران راه اصلاح و کنترل این معضل را در اعدام شهروندانش میبیند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان