قتل جوان مریوانی با شلیک اسلحە

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ؛ بە گفته شاهدان عینی از”مریوان” در شرق کوردستان،دوشنبه ١٩ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی حوالی غروب، یک جوان کورد اهل مریوان بنام”سامان روشناس” به قتل رسیده است. بنا به گفته شاهدان عینی،دو فرد ناشناس که سوار بر موتورسیکلت بوده اند در خیابان طالقانی شهر مریوان نامبرده را که از اهالی روستای “ویله”منطقه (سرشیو)مریوان میباشد را با شلیک اسلحه شکاری به قتل رسانده اند.

در ادامه گزارش آمده است که قاتل این جوان افراد وابسته به “دانیال کیاهی” فرزند حاج امین کیاهی معرفی شده اند و این در حالیست که تاکنون از دلیل این جنایت خبر موثقی در دست نیست اما گفته شده که مسایل خانوادگی و اجتماعی در قتل جوان مریوانی دخیل بوده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان