جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

استانهای فارس نشین  پول‌دارترین ،  استانهای غیرفارس نشین بی پول ترینها هستند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است مجلە اقتصاد انلاین در گزارشی  متوسط میزان سپرده بانکی به ازای هر نفر برابر با ٨ میلیون تومان را اعلام کردە است و  اهالی استانهای  تهران ، اصفهان، یزد و  فارس پول‌دارترین ها و  اهالی استانهای سیستان‌وبلوچستان ، کهکیلویه‌، لرستان و سنە (کوردستان) پول‌ترین‌ها در امار خود اوردە است.

در گزارش امدە است کە ‌به‌طور متوسط  شهروندان استان تهران با ٥٨ میلیون تومان، شهروندان  اصفهان و یزدی با ١٣ ، استان فارس با ١١ و استان قم با ١٠ میلیون تومان بیش‌ترین میزان سپرده بانکی را دارند.

همچنین امدە است کە شهروندان استان سیستان و بلوچستان با ٣ و کهکیلویە و لرستان و کوردستان با ٤ میلیون کمترین میزان سپردە بانکی را دارا میباشند.  و میزان سپرده بانکی به ازای هر شهروند را در کل جغرافیای سیاسی ایران  ٨ میلیون براورد کردەاند.

در همین حال سهم استانهای سنە ، ایلام ، کرماشان و اروميه  از سرانه مقامات اجرایی ارشد این جغرافیای سیاسی  حتی یک نفر نبودە است و در مقابل  استان های یزد، سمنان و اصفهان به ترتیب بیشترین سهم را در این سرانه به خود اختصاص داده اند.

لازم بە یادوریست  سهم استان سنە در استخدامی های دستگاههای اجرایی کشور که بیش از ١٠ هزارنفر را  استخدام  کرد کمتر از یک درصد  یعنی ٨٧ نفر بود.

در حالیکە  کە آمار بیکاری در استان سنە بر اساس امارهای دولتی و گفتەهای نمایندەگان دولت در شرق کوردستان مابین ٤٠ تا ٦٠ درصد اعلام شدە است تبعیضات حکومتی جمهوری اسلامی ایران نسبت بە شهروندان شرق کوردستان  بیشتر از گذشتە اشكار مى باشد.

 

جـمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کشته شدن یک کولبر کورد در بانه

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی یک شهروند با گذشت یک ماه

اورميه/انتقال يك شهروند اهل پيرانشهر به زندان