عفوبین الملل: افشین سهراب زاده « نیاز مبرمی به رسیدگی پزشکی دارد»

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای ضمن درخواست اقدام فوری در مورد درمان زندانی سیاسی کورد «افشین سهر اب زاده» اعلام کرد. «افشین سهراب زاده » شهروند کورد در زندان ایران «نیاز مبرمی به رسیدگی پزشکی دارد» وی از سرطان روده ومشکلات تنفسی رنج می برد. و در حال حاضر محکومیت  ۲۵ ساله خود را در یک زندان دور افتاده «میناب» در جنوب  ایران می گذراند.

در این بیانیه آمده است « “افشین سهراب زاده ” ۲۴ ساله و زندانی سیاسی کورد که از سرطان روده رنج می برد  اکنون نیز دچار مشکلات تنفسی و خونریزی داخلی شده است و به خاطر مشکلات پزشکی و وضعیت بد جسمی نیاز فوری به رسیدگی تخصصی پزشکی دارد اما تاکنون به درخواست وی توجهی نشده است.»

وی دو بار برای مداوا  بە زندان اوین در تهران انتقال دادە شده است. و در آنجا مسئولین زندان از خانوادە وی هفت‌صد میلیون ریان جهت مداوای وی خواستە بودند کە خانوادەی وی قادر بە پرداخت چنین هزینە سنگینی نبودەاند لذا او را مداوا نمی‌کنند و او را بە زندان میناب بازمی‌گردانند.

در همین رابطه عفو بین‌الملل اضافە می‌کند کە حکومت ایران مسئول پرداخت هزینە معالجە زندانیان است و دولت حق ندارد کە از خانوادە زندانیان جهت معالجە زندانیان هزینەای طلب کند.

در پایان عفو بین‌الملل از مردم می‌خواهد کە با ارسال نامە بە خامنە‌ای لاریجانی و حسن روحانی اعتراض خود را نسبت بە عدم معالجە افشین نشان دهند.

افشین سهراب زاده متولد ۱۳۶۹ در شرق کوردستان است وی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در نزدیکی سد گاوشان واقع در جاده سنندج-کامیاران در اتوبوس در حال حرکت به اتهام فرار از کشور جهت عضویت در یکی از احزاب کوردستانی توسط اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شد.

افشین سهراب زاده بعد از اتمام بازجویی ها در اداره‌ اطلاعات شهر کامیاران ، به زندان مرکزی سنندج منتقل و پس از آن در اسفندماه سال ۱۳۹۰، از «زندان مرکزی سنندج» به «زندان میناب» تبعید شد.

افشین سهراب زاده در یک دادگاه ۵ دقیقه‌ای در شعبه ۲ دادگاه سنندج به ریاست قاضی طیاری به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب اپوزیسیون کوردستانی به ۲۵ سال زندان همراه با تبعید به زندان میناب محکوم شده است. حکم وی توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
30/03/2016