کمتر از یک درصد از استخدامیهای دولتی بە استان سنە رسید

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است تنها ٨٧ نفر از ١٠ هزار نفر از استخدامی های دستگاەهای اجرایی کشور بە شهروندان استان سنە رسیدە است.
در گزارش امدە است کە سهم استان سنە در استخدامی های دستگاههای اجرایی کشور که قرار است بیش از ١٠ هزار استخدام شوند کمتر از یک درصد است این درحالی است کە آمار بیکاری در استان سنە بر اساس امارهای دولتی و گفتەهای نمایندەگان دولت در شرق کوردستان مابین ٤٠ تا ٦٠ درصد اعلام شدە است.
در همین رابطە بە گفتە محمد دره‌وزمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سنە نیز میتوان اشارە کرد کە گفتە است ۱۰۳۱ پروانه ساخت و بهره‌برداری واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۴۳ پروانه مربوط به واحدهایی است که از امکانات و تجهیزات ساختمان و خط تولید آنها خبری نیست، ۱۵۲ واحد احداثی و فاقد خط تولید هستند.
لازم بە یادوریست کە ۲۷ خرداد ۱۳۹٦ خورشیدی همە ماشینهای حمل و نقل شرکت خورشید زریبار کە تولید کنندە نوشیدنیهای استک (ISTAK) است . بە دستور و تصمیم ادارە تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در سراسر ایران متوقف شدند و کارگران این شکت نیز از بیکار شدند و از طرفی دیگر، برخی از اهالی روستاهای آق درە علیا، آق درە سفلی و آق درە وسط کە در مجاورت معدن طلای آق دره تکاب زندگی میکنند، مدت بیست روز بود کە در اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری آنها در این معدن دست به تحصن و تجمع مسالمت آمیز زده بودند. کە روز پنجشنبه ٢٥ خرداد نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران با یورش به مردم معترض روستاهای آق درە در شهرستان تکاب استان اورمیە در شرق کوردستان، شماری از شهروندان منجمله چندن زن را زحمی کرده و شماری را نیز بازداشت کردند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان