مرگ يك زندانى در زندان مركزى سنه به دليل عدم رسيدگى پزشكى

بر اساس خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از هـرانا(ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر ايران) در تاريخ ١٣٩٦/٠٣/٢٩ خورشيدى،”فردين فرامرزى” زندانى در بند زندان مركزى سنه در شرق کوردستان که به اتهام مواد مخدر در زندان نگهداری شده بود، به علت عدم رسيدگى پزشكى و در پى درد شديد در ناحيه قلب جان خود را از دست داد.

در ادامه گزارش قيد شده است که زندانى نامبرده در شب گذشته به دليل درد شديد در ناحيه قلب، دو بار به بهـدارى زندان منتقل شده بود اما بدون رسيدگى پزشكى لازم، ايشان به بند خود باز گرداننده شد و دقيقاً در هـمين ارتباط امروز صبح جان خود را از دست داد.
يك منبع مطلع ضمن تأييد اين خبر اذعان داشت که عدم تحمل كيفر اين زندانى پيشتر توسط پزشك قانونى تاييد شده بود اما با مخالفت آقایان”كوليوند و اسكندرى” وى همچنان در زندان مركزى سنه نگهـدارى شد.
فردين فرامرزى با اتهـام مرتبط با مواد مخدر از سوى شعبه ٢ دادگاه انقلاب تهران به ١٥ سال حبس محكوم شده بود.
ادامه گزارش حاكى از اين است، زندانيان محبوس در زندان شهر سنه با سوء مديريت حاكم بر زندان، عدم وجود مكانيزم هـاى نظارتى و هـمينطور عدم امكان ارتباط مناسب با نهـادهـاى قضايى خارج از زندان كه بر پيگرى مطالبات حقوقى آنان تأثير منفى مى گذارد، مواجه هـستند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان