درخواست وجهە نقد از دانش آموزان “سوما و برادوست” و تهديد به اخراج و کم کردن نمرات امتحانی

درخواست وجهە نقد از دانش آموزان “سوما و برادوست” و تهديد به اخراج و کم کردن نمرات امتحانی

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان،در سال تحصیلی(۹۵_۹۶) شمسی ، مديران مدارس دولتى منطقه “سوما و برادوست” از توابع شهر اورميه در شرق كوردستان از دانش آموزان درخواست وجه نقد کرده اند و اعلام داشته اند که در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر جريمه شده و با كم كردن نمرات امتحانى و حتي اخراج از مدرسه روبرو خواهند شد.

بر اساس گزارش دریافتی، والدين دانش آموزان به اين اقدام مديران مدارس جمهوری اسلامی ایران اعتراض كرده و آن را تخلف از قوانين ميدانند، این در حالیست که تاكنون اداره آموزش و پرورش به اين اقدام مديران واكنشى نشان نداده است.
لازم به ذكر است که در كل مدارس شرق كوردستان اين روند ادامه دارد و درخواست پول از دانش آموزان صورت میگیرد. بيشتر خانواده ها به دليل عدم توانایی در پرداخت این هزینه های تحمیل شده مجبورند فرزندانشان را از ادامه تحصیل محروم کنند.
بيشتر مدارس در ایران و خصوصا در شرق کوردستان به دليل عدم كمك مالى حكومت جمهورى اسلامى ايران بەدلیل وجود ساخت قديمى ، نداشتن سيستم گرمايشي و تهويه مناسب و عدم امكانات آموزشي و ورزشي، بهانه ای شده تا مديران مدارس خانواده ها را تحت فشار گذاشته و درخواست پول کنند، در صورتیکه مطابق ایین نامەهای بین المللی آموزش و پرورش دوره های پایه تحصیلی میبایست بصورت رایگان در اختیار همگان قرار گیرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان