انتخابات ایران تمام شد واما کولبران همچنان آماج حملات  ویک کولبر دیگه هم کشته شد.

در پی گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان وهمچنین با تکیه بر آژانس خبری فرات، روز۵ خرداد ۱۳۹۶ شمسی در منطقه

هەورامان در شرق کوردستان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کولبران در نزدیکی روستاهای “کیمنه وبیرواز”، چندین کولبر زخمی شدند که یکی از آنها به علت شدت جراحات در راه رسیدن به بیمارستان مریوان جان خود را از دست داده وچندین کولبر دیگر که اهل روستاهای بندول ومنطقه سارال بودند بعلت جراحات واردە در بیمارستان مریوان بستری شده اند.

نام چند تن از زخمی ها به نقل از منابع خبری به شکل زیر است:

۱-توفیق مستەفایی (۴۵سال و اهل روستای پیله مریوان)

۲-هوشیار سه حرایی(۳۰سال اهل روستای ولینه مریوان)

۳-عدنان شه هیدی(اهل بندول مریوان)

همچنین خبرها حاکی از کشته شدن دهها راس اسب کاسبکاران میباشد.

لازم به ذکر است که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری ایران و شوراهای شهر و روستا، شایعاتی چند منتشر شد که گویا کولبران بیمه خواهند شد و همچنین بحث از رونق اقتصادی میشد  و شلیک ودستگیری کولبران برای مدت کوتاهی متوقف شده بود، درحالی که بعداز اتمام انتخابات دستگیری وشلیک به سوی کولبران دوباره شروع شده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان