اعلام اعتصاب غذای رمضان احمد کمال

رمضان  احمدکمال زندانی سیاسی کورد در زندان رجایی شهر  طی ارسال نامەایی بە مسئولین زندان اعلام اعتصاب غذا کرد.  او در نامە خود بە ریس زندان نوشته است کە پس از عمل جراحی کە سە ماە پیش بر دست او انجام شد انگشتان دست راست او دیگر قادر بە حرکت نیستند.

براساس گزارشی که از زندان رجایی شهر به جمعیت حقوق بشرکوردستان رسیده،امروز شنبه یکم اسفند ماه سال 1394 “رمضان احمد کمال”به دلیل عدم رسیدگی پزشکی واعزام به بیمارستان برای مداوا،طی یک نامه اعلام اعتصاب غذا ی خشک نمود.

متن نامه رمضان احمد کمال که به مدیریت زندان رجایی شهر ارسال نموده به شرح زیر است.

متن نامە

“موضوع درخواست: اعلام اعتصاب غذا بە دلیل عدم رسیدگی های پزشکی و عدم اعزام بە بیمارستان

بە: مدیریت زندان رجایی شهر و دادیار زندانیان سیاسی و امنیتی فاضله بر زندان.

همانگونه کە استحضار  دارید بیش از سە ماە پیش عمل جراحی بر روی دستم  انجام گرفتە است کە متأسفانه پس از این عمل انگشتان دست راستم کە تا پیش از این عمل سالم بودە پس از ان عـل از کار افتاده است و علی رغم مکاتب های قبلی بە شما و مسئولین بهداری زندان هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

ڵذا با توجە بە این کە این جانب در طول این چند ماە بارها بە اقدام بە نامهنگاری نمودەام و در اخرین نامەایی کە حدوداً سە هفته پیش نوشته بودم و اعلام  کرده بودم  در صورت عدم رسیدگی پزشکی و اعزام بە بیمارستان ناچارا مجبورم دست  بە اعتصاب بزنم

لذا با توجە بە عدم هر گونه پاسخگویی ناجارا از امروز یکم اسفند ماە ١٣٩٤ (٢٠ فوریە ٢٠١٥) اعلام اعتصاب غذای تر می کنم و تا زمان رسیدگی و اعزام بە بیمارستان  بە اعتصاب خود ادامه میدهم  و در صورت عدم پاسخگویی ناچارا دست بە اعتصاب غذای خشک خواهم زد.”

لازم بە یا دآوری ا ست کە رمضان احمد کمال، در سال ١٣۸۷ به همراه سه تن از اعضای پ ک ک (حزب کارگران کوردستان ) که به صورت اشتباهی وارد مرزهای ایران شده بودند، دستگیر شد. او در حالی بازداشت شد که در حال حرکت به سمت مرزهای عراق بود و ماموران مرزبانی ایران با شلیک چند گلوله به شکم، کتف چپ و ران مانع از فرار او شدند، این گلوله‌ها هنوز با گذشت هفت سال از بدن او خارج نشده‌اند

این زندانی کورد غرب کوردستان، به اتهام عضویت در پ ک ک (حزب کارگران کوردستان ) در دادگاه انقلاب شهر خوی به اعدام محکوم شد، اما این حکم دردیوان‌عالی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت و حکم او به ١٠ سال حبس تعزیری تغییر یافت

سازمان عفو بین‌الملل در روز ٢۶ ژانویه ٢٠١۶ با صدور بیانیه‌ای خواستار «اقدام فوری» در خصوص وضعیت رمضان احمد کمال، زندانی کورد اهل روژاوای کوردستان محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج شد.

عفو بین‌الملل در این بیانیه مینویسد: «رمضان احمد کمال،  زندانی کورد  که در حال گذراندن ١٠ سال حکم خود در ایران است به مراقبتهای پزشکی از جمله جراحی نیاز فوری دارد. روز ٣٠ دسامبر ٢٠١۵ در حالی که او را به بیمارستان برای درمان عفونتهای پس از جراحی میبردند، مقامات زندان او را کتک زدند و پس از دو هفته بدون آنکه مراقبتهای پزشکی لازم برای او انجام شده باشد، او را به زندان بازگرداندند.»

پیش از این رمضان احمد کمال با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از ضرب و شتم خود به وسیله ماموران زندان رجایی‌شهرخبر داده بود.

احمد کمال، هیچ خویشاوندی در ایران ندارد و  این امر خود وضعیت این زندانی را بیشتر از دیگر زندانیان سیاسی زندانیان  مورد تبعیض قرار میدهد ، بیشتر زندانیان سیاسی سابق که با او هم بند بوده‌اند، پیگیر مداوا و رسیدگی به وضعیت او هستند.

جمعیت حقوق بشر کردستان بار دیگر از تمامی محافل و تجمّعات مدنی ، سیاسی و حقوق بشری میخواهد کە دولت ایران را مجبور کنند کە اقدام فوری در خصوص وضعیت رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کورد شوند.

جمعیت حقوق بشر کردستان

گئارنگ بیگ زادە