میزان محکومیت یک زندانی سیاسی کورد در دادگاه تجدید نظر افزایش یافت

امروز چهارشنبه – ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ محکومیت زندانی سیاسی “نجم الدین فرجی” در دادگاه تجدید نظرسنندج افزایش یافت.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: “نجم الدین فرجی “زندانی سیاسی کورد که از سوی دادگاه مریوان به اتهام سیاسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.او به رای صادره از جانب دادگاه بدوی اعتراض نموده و از سوی محاکم تجدید نظر ،میزان محکومیت وی به یک سال وسه ماه افزایش یافت.

“نجم الدین فرجی” برادر زندانی سیاسی سابق “فخرالدین فرجی “در تاریخ 20 خرداد 1394 توسط ماموران امنیتی دستگیر و پس از 10 روز بازداشت درسلولهای انفرادی اطلاعات به زندان مرکزی مریوان منتقل شد.

در دوم تیرماه  1394  با قید ضمانت 130 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. سرانجام نوزدهم آبان ماه سال 1394 در دادگاهی نمایشی توسط قاضی سام نژاد، به تحمل یک سال حبسو 37 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.

“نجم الدین فرجی” ساکن روستای «لنج آباد »از توابع شهر مریوان است.
توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات ساعت 5 صبح بیستم خرداد ماه سال جاری بازداشت و به سلولهای انفرادی اطلاعات مریوان منتقل شده بود.

“نجم الدین فرجی” برای سپری نمودن محکومیت خود، باید هفته آینده به زندان مرکزی مریوان بازگردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
17/02/2016