تداوم تبعيد زندانيان كورد به خارج از شرق كوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، زندانى سياسي كورد “يوسف كاكه ممى ” أهل شرق كوردستان روز گذشته ٣١ فروردين سال ١٣٩٦ به بهانه اعزام به خارج از زندان اورميه به دفتر نگهبانى فراخوانده شده و بدون  گرفتن وسائل شخصى خود به صورت غير قانونى به زندان تبريز تبعيد و هم اكنون در بخش پذيرش این زندان بسر ميبرد .

به نقل از يك منبع آگاه : هفته گذشته تعدادى از زندانيان سياسي محبوس  در زندان اورميه در حمايت از زندانيان سياسي اعتصابي كورد در زندانهاى تركيه دست به اعتصاب زدند، مسئولين زندان اورميه اقدام به تبعيد زندانيان كردند و تبعيد زندانى نامبرده نيز در راستاى اين اعتصابات بوده است.

لازم به ذكر است ، “يوسف  كاكه ممى ” فعال سياسي ، مدنى  كورد در ٢ آبان ماه سال ٨٦ توسط نيروهاى امنيتى حكومت جمهورى اسلامى ايران  در نزديكى شهر بوكان بازداشت و پس از ٢ ماه بازجويي در اطلاعات سپاه،به زندان شهر مهاباد منتقل شد و در بهمن ماه همان سال به اتهام همكارى با يكى از احزاب كوردستان به ٩ سال حبس محكوم شد و بعد از يك سال به زندان اورميه تبعيد شد و در دی‌ماه سال ۹۴ به دلیل پرونده‌سازی جدید در زندان، ایشان به اتهام نامه‌نگاری برای دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد. در طَي اين چند سالى كه از زندانى  نامبرده  میگذرد با اتهامات و فشار هاى مأمورين اطلاعات و زندان مواجه بوده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان