احضار ۴نفر از کارگران معترض به دادسرای مسجد سلیمان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،۴ نفر از کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان(کارون)به دلیل تجمع اعتراضی که از بهمن و اسفندماه سال گذشته در این واحد تولیدی برگزار شده بود به دادسرای مسجد سلیمان احضار شدند.

بر پایه این گزارش،کارگران احضار شده از طرف کارفرما به اتهام اغتشاش،اخلال در نظم و جلوگیری از اجرای پروژه فاز دوم کارخانه به دادگاه شکایت شده و قرار است در مورخه چهارم اردیبهشت ۹۶،در دادسرا حاضر شوند.

لازم به ذکر است همکاران این افراد تاکید کردند که دلیل اعتراضها پرداخت نشدن حقوق معوقه ۴ ماهه کارگران بوده و هیچکدام از این ۴نفر در سازماندهی و استمرار این اقدام صنفی نقش خاصی نداشته اند و ضمنا اشاره شده که پروژه فاز دوم کارخانه از سال ۱۳۹۲،متوقف بوده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان