جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

صدور حکم اعدام شهروند کامیارانی برای دومین بار

صدور حکم اعدام شهروند کامیارانی برای دومین بار
در پی گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کردستان یک شهروند کامیارانی به نام طاهر بابا رسولی برای دومین بار متوالی حکم اعدامش صادر میشود که هر لحظه خطر اجرای آن هست.
صدای خبرگزاری کوردستان نیوز طی یک خبر اعلام کرده، که نامبرده مدت ۸سال است که زیر خطرحکم اعدام قرار دارد بعداز اینکه پرونده طاهر برای تجدید نظر به دادگاه عالی انقلاب ارسال شده بود و انتظار کم کردن حکمش میرفت اما برای بار دوم حکم اعدام وی تصویب شده وهر لحظه خطر اجرای آن هست.

طاهر بابا رسولی ۴۴سال سن دارد و۸سال پیش از طرف دادگاه شهر همدان به جرم قاچاق مواد مخدر حکم اعدام وی صادر گردیده است.
لازم به ذکر است که سال گذشته بر اثر فشار های سازمان حقوق بشری، حکومت جمهوری اسلامی ناچار شده بود در صادر کردن حکم اعدام برای زندانیان مرتبط با قاچاق موادمخدر چشم پوشی کند اما این در حالی است که نه تنها کم نشده بلکه هر روز اعدام رو به افزایش است.
جمعیت حقوق بشر کردستان

Related posts

خودکشی جوانان، بخصوص زنان در شرق کوردستان سیر صعودی دارد/ خودکشی زن مهابادی

بازهم كشتن زنان، اینبار در بریتانیا

قطع پای جوان ۲۰ ساله بر اثر انفجار مین در پاوە