اعتصاب زندانیان سیاسی کرد در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از اعتصاب کنندگان در ترکیه وشمال کردستان

درپی خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کردستان، در روز سه شنبه یازدهم آپریل۲۰۱۷ شش زندانی سیاسی کرد در زندانهای ارومیه وتبریز به منظور حمایت از  اعتصاب زندانیان سیاسی کورد در زندان های ترکیه و شمال کوردستان که تابحال ۵۷ روز را پشت سر نهادە است، تصمیم به  اعتصاب بمدت ۳ روز گرفتند که اسامی آنها عبارتند از :

1-سامان نسیم

۲-احمد تمویی

۳-کمال احمد رمضان

۴-ابراهیم عیسی پور

۵-یوسف کاکه ممی

۶-علی احمد سلیمان(زندانی سیاسی در زندان ارومیه)

این اعتصابات در حمایت از مقاومت زندانیان سیاسی کورد در زندانهای ترکیه و شمال کوردستان میباشد که بعداز کودتای ترکیه در شرایط بسیاری سختی نگهداری میشوند وتحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفتەاند.

لازم به ذکر است این ۶زندانی سیاسی کرد در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران وترکیه تصمیم به اعتصاب از روز چهارشنبه ۱۲ آپریل۲۰۱۷ به مدت سه روز گرفته اند.

 

جمعیت حقوق بشر کردستان