ساخت سد “کانی سیو” پیرانشهر باچه هدفی و سکوت رسانه ها چرا؟

بنا به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، بیش از ۲ سال است که یک شرکت سد سازی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان، اقدام به ساخت سد در کانی سیو پیرانشهر نموده است.

در گزارش آمده است که هدف از احداث این سد انتقال آب سرچشمه های رودخانه ی “زی گه وره” و بلندیهای دره ی ” شیخ ئایشه” به دریاچه ی اورمیه میباشد و به همین منظور این آب باید از یک تونل آبی عبور داده شده و جای احداث آن نیز مشخص گردیده است که نزدیک روستای “بگم قه لا” در شهر نقده میباشد و از آنجا نیز به شیوه ای طبیعی به دریاچه ی اورمیه ریخته خواهد شد.

بر اساس همین گزارش و همچنین برحسب بررسیهای اولیه، طول این تونل ۲۰ کیلومتر میباشد و برای ساخت این تونل ادوات لازم  جهت اجرای طرح از کشور چین خریداری شده که بهای هر دستگاه ۱۰۰۰ میلیارد تومان میباشد که بعلت تحریمهای اقتصادی برروی ایران، به بهای بمراتب بیشتری تحویل داده شده است.

انتقال آب و احداث سدهای کارشناسی نشده و سیاستهای غلط جمهوری اسلامی ایران در این راستا در شرق کوردستان، سیاست نوینی نبوده و ساخت چندین سد بزرگ بر روی رودخانه های کوردستان و انتقال آبهای شیرین این مناطق به استانهای مرکزی ایران در حالی است که به علت اینگونه سیاستها زیست محیط منطقه تخریب گشته، زمینهای مساعد کشاورزی دیمی شده و همچنین برخی از شهرهای کورد نشین با کمبود آب آشامیدنی مواجه شده اند و از سویی دیگر خشک شدن دریاچه ی اورمیه نیز حاصل این نگرش و سیاستهای ضد محیط زیستی میباشد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان