۵۰ نفر از کارکنان مجتمع”پتروشیمی مهاباد”در شرق کوردستان, در آستانه “اخراج”،قرار گرفتند.

۵۰ نفر از کارکنان مجتمع”پتروشیمی مهاباد”در شرق کوردستان, در آستانه “اخراج”،قرار گرفتند.

طبق گزارش رسیده به “جمعیت حقوق بشر کوردستان”،مسولین مجتمع پتروشیمی مهاباد اعلام کردند که در پی تعدیل نیرو، تعداد ۵۰ نفر از کارکنان خود را در راستای بهره وری و کاهش هزینه های جاری،اخراج میکنند.
به نقل از آمارهای ارایه شده “موکریان نیوز”،از بابت قراردادها و ظرفیت مجتمع پتروشیمی مهاباد باید اشاره نمود که:تمدید قرارداد کارکنان با مشکل جدی روبرو شده است، ۱۷ نفر از آزموده ترین نیروهای مجتمع،حکم عدم نیاز دریافت کرده اند. ۳۰ نفر دیگر از این نیروها در حال اخراج شدن میباشند که با توجه به فشار رسانه ای،مدیریت پتروشیمی تا آخر خردادماه سالجاری این قضیه را به تعویق انداخته است و این درحالیست که کارگران پتروشیمی مهاباد به موکریان نیوز گفتند:مسولین به افراد مذکور گفته اند که آنها را به مجتمع میاندوآب در شرق کوردستان،منتقل میکنند, اما این مجتمع با حضور ۳۰ نفر نیرو مخالفت کرده وتنها با حضور ۳ نفراز آنها موافقت کرده است. سال گذشته رییس بخش خدمات فنی مجتمع پتروشیمی مهاباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت که این مجتمع زمینه اشتغال زایی “۸۰۰ نفر”نیروی کاری مستقیم و “۲۰۰۰ نفر”،بصورت غیر مستقیم را فراهم کرده است!!!
به نقل از موکریان نیوز،ظرفیت اسمی این مجتمع ۳۰۰هزار تن “پلی اتیلن سبک و سنگین” بوده که حجم سرمایه گذاری آن “۲۵۰ میلیون یورو”در بخش “ارزی”و “۳۰۰ میلیارد تومان” در بخش ریالی میباشد ،در حالیکه “۱۰۰۰ میلیارد تومان”از کل “۱۴۰۰ میلیارد تومان” سرمایه گذاری انجام گرفته از تسهیلات ارزان قیمت بوده و خود وزارت نفت،ضمانت آنرا بعهده داشته است.
اخراج کارکنان بومی در “شرق کوردستان” و شهر مهاباد ،در راستای سیاستهای تبعیض آمیز و غیر انسانی دولت ایران و ایجاد تفرقه و نفاق بین اقوام! و کوچاندن نیروهای بومی از شهر و دیار خود و عدم رشد بنگاههای اقتصادی در شرق کوردستان میباشد.

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”