اعدام دو زندانی در زندان ارومیه

بنا به گزارش رسیدە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز سە شنبه برابر با دهم اسفندماه سال جاری ۲زندانی محکوم‌به اعدام کە دیروز بە سلول‌های انفرادی انتقال دادە شده بودند، با حضور اولیای دم مقتول، در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

به نقل از KHRN؛ (افشین شوکتی و علی ولی زاده) پیش‌تر به اتهام قتل عمد، از سوی دادگاه به اعدام محکوم‌شده بودند.

دیروز گفته شد که ۴ زندانی به‌منظور اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی انتقال داده‌شده‌اند که بعد از رضایت خانواده‌ی مقتول، (انور ابراهیمی) یک‌بار دیگر به بند عمومی بازگردانده شد.

شایان‌ذکر است که ایران بعد از کشور چین در رده‌ی دوم کشورهایی قرار دارد که در آنان اعدام اجرا می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان