احضار و دستگیری سه فعال سیاسی اهل شهر سنقر در استان کرماشان

KMMK:

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی، تعداد سه نفر فعال سیاسی اهل شهرستان سنقر از توابع شهر کرماشان در شرق کوردستان، به اسامی زهرا اسدی، کیومرث واعظی و احسان دارابی، از جانب ادارە اطلاعات آن شهر احضار شده و سپس دستگیر گردیدند.

بر پایه منبع مطلع بعد از دستگیری این فعالان سیاسی تحت یک بازجویی بسیار شدید و سخت قرار گرفتند، و سپس با قرار وثیقه وبصورت موقت آزاد گردیدند.
نامبردگان باتهاماتی همچون ، تبلیغ علیە نظام و
توهین بەرهبر در فضای مجازی بازداشت ومورد بازخواست قرار گرفتەاند

شایان ذکر است که طی روزهای اخیر، عده ای از فعالان فضای مجازی وشبکەهای اجتماعی را در شهر سنقر از توابع کرماشان به سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آن شهر احضار نموده که شماری از آنان به واسطه وثیقه آزاد شده اند، و شماری دیگر هنوز تحت بازرسی و بازجویی می باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان