سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران بزرگترين مروج مواد مخدر

سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران بزرگترين مروج مواد مخدر

بر اساس ارزيابى سازمان ملل به طور متوسط روزانه ١٠ تن مواد مخدر به ايران وارد مى شود، ٤ تن ان در داخل ايران مصرف و ٦ تن، ترانزيت مى شود. با اين حساب سالانه ٣٦٥٠ تن مواد مخدر به ايران وارد مى شود.
نيروى انتظامى فقط ٨٪‏ از ٣٦٥٠ تن مواد مخدرى كه وارد ايران مى شود، توقيف مى كند ٩٢٪‏ ان يعنى سالانه ٣٣٥٠ تن مواد مخدر بدون دردسر و اشكال به دست توزيع كنندگان داخلى و خارجى مى رسد.
جابجايى اين حجم مواد مخدر به دست هـيچ نيرويى نیروهایی دولتی مانند سپاه پاسداران امکان پذیر نیست.

روزنامه ” دى ولت” در اواخر سال ٢٠١٥ با استفاده از اخبار منتشر شده توسط ويكيليكس نوشتە است : درامد سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران از قاچاق مواد مخدر به اروپا و ساير كشورهـاى خارجى بالغ ٦٠٠ تا٨٠٠ ميليارد دلار امريكاست. بر اساس اين اسناد، مواد مخدر توسط ايران به اذربايجان و تركيه ترانزیت میشود.
در ادامه افشاگريهاى ويكيليكس قيد شده است : نيازهـاى روزافزون جمهـورى اسلامى ايران به پول جهـت تكميل پروژه تسليحاتى در سايه تحريم هـا و اجراى سياست هـاى تبهـكارانه برون مرزى اين كشور را بر ان داشتە است تا امكانات سياسى، ديپلماسى و لوجيستيكى را در خدمت خريد و فروش قاچاق مواد مخدر به كار گيرد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان از وجود حداقل ٣٠٠٠٠ نفر معتادين به مواد مخدر در شهـرهـاى شرق كوردستان خبر دادە است، كه بيكارى، فقر و محروميت، نبودن مراكز تفريحى سالم و فرهـنگى و بسيارى از عوامل ديگر را مى توان از دلايل گرايش روزافزون جوانان به اعتیاد مواد مخدر به شمار اورد.
به گفته يك منبع موثق در شهـر سنندج: بيشترين مواد مخدر توزيع شده در شهـر سنندج توسط نيروهـاى سپاه پاسداران در بين مردم پخش مى شود و مورد دادو ستد در بين شهـروندان كورد و به ويژه جوانان انجام مى شود.

بر پايه گزارش گزارشگر جمعيت حقوق بشر کوردستان در شرق كوردستان گفته شده است:
نيروى سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران از ” كولبران” به عنوان نيروى قاچاق مواد مخدر ( مواد مخدر صنعتى مانند شيشه و كراك)در مرزهـاى شرق كوردستان نام مى برد.

جمعيت دفاع از حقوق بشر كوردستان