فرشيد سجادى اعدام شد

فرشيد سجادى اعدام شد

طبق گزارش دريافتى به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ٥ اسفندماه ١٣٩٥ شمسي يك زندانى متهم به قتل عمد به نام فرشيد سجادى اهل كامياران شرق كوردستان در زندان ديزل آباد كرماشان اعدام شد.

به نقل از گزارش رسيده ، فرشيد سجادى چند سال پيش به اتهام “ارتباط نامشروع” همراه يك زن و قتل عمد همسر اين زن كه فردى نظامى بوده ، در شهر كامياران بازداشت و بعداً از سوى دادگاه كيفرى كرماشان به اتهام قتل عمد به قصاص محكوم و زن مذكور نيز به اتهام مشاركت در قتل به ١٥ سال حبس محكوم شد.

جمعيت حقوق بشر كردستان