هواپيماهاى جنگنده تركيه شب گذشته مناطق حفاظتى ميديا را بمباران كرد

هواپيماهاى جنگنده تركيه شب گذشته مناطق حفاظتى ميديا را بمباران كرد
طبق منابع خبرگزاريهاى جنوب كوردستان ، شب گذشته ٧ اسفند ماه سال ١٣٩٥ شمسي مناطق حفاظتى مديا توسط هواپيماهاى جنگنده ارتش تركيه منطقه” قنديل “و “كورتك ” را با حملات گسترده بمباران كرده است.
به نقل از گزارش ، شب گذشته پس از انكه هواپيماهاى بدون سرنشين براى مدت زيادى در اسمان اين مناطق به تجسس پرداختند بلافاصله هواپيماهاى جنگنده ارتش توركيه اين مناطق و بخصوص منطقه كورتك را به شدت بمباران كردند

تا اعلام اين خبر هيچ گزارشى از تلفات احتمالي اين بمبارانهاى ارتش تورك منتشر نشده است .

لازم به ذكر است ارتش تركيه به بهانه ى بودن پايگاههاى حزب كارگران كوردستان در منطقه قنديل و مناطق حفاظتى مديا مردم عادى و روستاها را مورد هدف قرار ميدهد و در برخى موارد شهروندان جان خود را از دست دادە و يا زخمى شده و باغ و احشام انها در اين بمباران به اتش كشيده ميشوند و تا كنون حكومت
اقليم كوردستان و حكومت مركزى عراق هيچ اقدامى دال بر محكوميت اين حملات ارتش تركيه از خود نشان نداده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان