یک فعال سیاسی کورد به ۶سال حبس تعزیزی محکوم شد

یک فعال سیاسی کورد به ۶سال حبس تعزیزی محکوم شد

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی هفته گذشته حسین دانش پایه زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۵ سال حبس محکوم شد. قاضی دادگاه حکم «یک سال حبس تعلیقی» وی را علیرغم گذشت دوره اجرایی آن، در حکم جدید خود اجرایی کرده است.

گفته شده است وی به اتهام ارتباط و همکاری با یک حزب کوردستانی به این حبس محکوم شده است.
لازم به یاد آوری است این فعال سیاسی کورد پیش تر در سال ۱۳۹۱نیز به اتهام مشابه عضویت و همکاری یکی از احزاب کوردستانی توسط دادگاه انقلاب ایران در  سقز محکوم شده بود که یک سال از محکومیتش به صورت تعلیقی بوده که در حکم جدید به اجرا در آمده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان