کولبری /غم نان انگشتان پای شهروند کورد را گرفت

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: مورخ۲۵ بهمن‌ماه کولبر کورد ( س  ٫ رسولی) اهل آغلانی شهرستان سردشت انگشتان پایش را از دست داد.

بنا به گفته یکی از نزدیکان نامبرده به گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان وی اولین بار بود که به کولبری رفته است که در منطقه دووپه زه گرفتار سرمای شدید و کولاک برف می‌شود و دچار سرمازدگی می‌گردد.

وی با کمک دوستان و همکاری مردمان روستاهای بیوران و نیشکولان نجات می‌یابد و با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خمینی سردشت منتقل می‌شود.

نامبرده از ناحیه انگشتان پا دچار آسیب‌دیدگی و سرمازدگی می‌شود و گویا انگشتان پایش را ازدست‌داده است.

این در حالی است که در شرق کوردستان روزانه شاهد مرگ ،معلولیت و نقص عضو کولبران و کشته شدنشان توسط نیروهای امنیتی هستیم.

در این راستا ۲۴ بهمن‌ماه کولبر کورد خالد قهرمانی اهل روستای بیتوش سردشت که از کوه سقوط کرده بود جان سپرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان