جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اتش سوزیهای عمدی توسط نیروهای دولتی جمهوری اسلامی ایران در قوری قلعە فعالان محیط زیست را بسیج کردە است

طبق اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در ساعات اولیە امشب چهارشنبە ٣ اذرماە  مراتع و  جنگلهای اطراف روستای تفریحی قوری قلعه در پشت غار و کوههای شاهو شعله ور شده و به دلیل وزش شدید باد و عدم همکاری نیروهای دولتی  جهت خاموش کردن اتش وضعیت بحرانی برای مردم این منطقە فراهم کردە است.

در همین رابطە انجمن محیط زیستی چرو روانسر از تمامی دوستداران طبیعت ،فعالان محیط زیستی درخواست یاری و مساعدت نموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان پیشتر گزارشی را در رابطە با اتش سوزیهای عمدی کە توسط نیروهای دولتی و سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  کە  در این مناطق  ایجاد میکند  را تهیە و انتشار دادە است.

متن گزارش را میتوانید از اینجا مشاهدە فرماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

 

 

 

Related posts

پیرانشار؛ یک شهروند با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد

بازداشت دو روزنامە نگار در بوکان

بازداشت و احضار چند تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی کوردستان