باز كولبه ر و حادثه در “ئالان “سردشت

طبق گزارشي كه  به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، روز ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٥ شمسي يك كولبه كه هنوز هويت ان  اعلام نشده  از ارتفاعات “ئالان ” سردشت از پرتگاه سقوط كرده و به سختى مجروح شده و تا كنون از سرنوشت زنده بودن اين كولبر خبرى در دسترس نيست.

لآزم به ذكر است ، در زمستان امسال به غير از انكه  در طول اين سالها نيروهاى نظامى سپاه پاسداران و نيروهاى انتظامى ،كولبران و كاسبكاران را در داخل شرق كوردستان به شليك مستقيم مورد هدف قرار داده و موجب كشتن و يا زخمي شدن كولبران شده اند و با بستن راههاى اصلي و هموار كولبران مجبور ميشوند راه 1 ساعته را با 5 ساعت از مناطق و ارتفاعات سعب العبور با بارهاى سنگين را در پيش گيرند و خطر طبيعت و سقوط بهمن و افتادن در رودخانه هاى و پرتگاهها انها را تهديد ميكند، اين مواردى كه بحث شد  بصورت اشكار و به عمد توسط نيروهاى  مختلف جمهورى اسلامى ايران

اجرا ميشود.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان