محمدامین آگوشی در زندان بماند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  کمیسیون عفو مرکزی تهران با درخواست عفو محمد امین آگوشی زندانی سیاسی کورد در  زندان مرکزی تبریز مخالفت کرده است.

درگزاش امدە است کە  این مخالفت در حالی است که کمیسیون عفو استان اورمیه (دادسرای نظام ارومیه) با درخواست عفو این زندانی موافقت کرده بود. این زندانی  سیاسی  از سال  ١٣٨٦  در زندان نگهداری میشود.

همچنین امدە است کە طی تماس تلفنی  کمیسیون مرکزی عفو در تهران با  محمد امین اگوشی بە او گفتەاند کە  با درخواست او مخالفت شده است. وی به مسئولین زندان مراجعه کرده و در این مورد و ظلمی که به او شده صحبت کرده است که آنها گفته اند ضابطین اداره اطلاعات در مورد او گزارشی روی پرونده گذاشته اند که در زندان اصلاح نشده است.

محمد امین آگوشی از چهارماه  پیش در بخش قرنطینه زندان تبریز  بلاتکلیف نگهداری می شود، او از بیماری کلیوی ،تنگی نفس وکمر درد رنج می برد.

محمد امین آگوشی در تاریخ اول مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری با  حکومت اقلیم کوردستان بازداشت شد. ۷ ماه و ۲۰ روز در سلول های انفرادی قرارگاه رمضان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  در شهرستان ارومیه جهت بازجویی بسر برد و پس از گدشت ۸ ماه از بازداشت خود با قرار وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. سپس در اردیبهشت ماه سال ١٣٨٦ با مراجعه به دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به  اتهام محاربە  به زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. پس از گذراندان ۴ ماه در زندان مرکزی ارومیه بعد از ۵ جلسه تشکیل دادگاه  بە اعدام از طریق تیرباران محکوم شد و سپس توسط دیوان عالی کشور این حکم تایید شد.

در سال ۱۳۸۹ پرونده برای اعاده دادرسی باز و به دیوان عالی کشور فرستاده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید تغییر پیدا کرد. کە سپس در مرداد ماە  ۱۳۹۱ به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده و بعد از یکسال موافقت دادستان دادسرای نظامی به مرخصی اعزام شد و در فروردین ماە امسال بە زندان تبریز انتقال یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان