تجمع پرسنل شهرداری میاندوآب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، پرسنل شهرداری شهر میاندوآب در شرق کوردستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهانه خود همچنین واگذاری زمینها به اشخاص یا نهادهای غیرمشخص و نامعلوم مقابل شهرداری این شهر تجمع کرده اند.

تجمع اعتراضی این کارکنان در حالی است که چندین ماه است که هیچ گونه دستمزد و حقوقی دریافت نکرده اند.

در گزارشی که به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است، اینگونه بیان شده است که بعد از تجمع اعتراضی کارمندان و کارگران شهرداری میاندوآب سرپرست شهرداری و رییس شورا در تجمع کارکنان حضور یافته و بر اساس اظهارات و قول مساعدی که داده، کارکنان و پرسنل معترض به تجمع خود خاتمه داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان