خود كشى یک زن در اشنويه

بر اساس گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشركردستان رسيده است و حاكى از ان است كه امروز زنى از شهـرستان “اشنويه” با حلق اويز كردن خود خودكشى كرد.اسم اين زن ” سميه” است كه ٣٤ سال دارد و مادر دو فرزند است.

شهـرستان اشنويه با ميزان قابل توجهـى از امار بيكارى و هـمچنین با درصد زيادى از فقر و ناملايمات اقتصادى مواجهـه است.

به گفته ى خبرگزارى ” هـنگاو” از اول ماه دى تا به امروز، ٥ زن در شرق کوردستان اقدام به خودكشى كرده اند و بە زندگی خود پایان دادەاند.

متاسفانه امار درصد خودكشى در شرق كردستان هـر روز به شكل خطرناكى رو به افزايش است. اين روند خطرناك گوياى ان است كه بايد جامعه شناسان ومسئولین در اين ارتباط اقداماتى برای شناسایی و حل این مشکلات به عمل آورند.

بیشتراین اتفاقات واين وقايع ، معلول فقر روزافزون در شرق كردستان است كه روزانه مردم با ان دست به گريبانند. در اين ارتباط عملى شدن راهـكارهـايى از طرف دولتى مسئول و متعهـد لازم است كه بتواند پيشگيرى مناسب در اين مورد به عمل اورد.

اما متاسفانه دولت جمهـورى اسلامى هـيچ اهـميتى  به جان اين مردم و وضعيت نابسامان اقتصادى انهـا به عمل نمى آورد، در نتيجه مشكلات دامنگير اقتصادى از جمله بيكارى و فقر و بيعدالتى اجتماعى و سرکوب زنان درسیستم مردسالار، عمده ترين عوامل براى خودكشى زنان كرد در شرق كردستان مى باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان