وضعيت وخيم جسمى و روحى روانى یک زندانئ و بی خبری از سە نفر دیگر

طبق گزارشهاى رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان فواد يوسفى زندانى عقیدەتی كورد محبوس در زندان رجاي شهر كرج كه از سال ١٣٨٩ دستگير و به مدت ٨ سال حبس محكوم شده در وضعيت  وخيم جسمى و روحى روانى قرار دارد ، اين زندانى به دليل شكنجه هاى جسمى و روحى وروانى كه قرار گرفته بود از لحاظ روحى و روانى و عدم تحمل كيفر از روز دوشنبه ٦ دى ماه دست به اعتصاب غذا زده و در شامگاه چهارشنبه به دليل وخامت حالش به يك مركز درمانى خارج از زندان منتقل شد اما بدون بسترى به زندان باز گردانده ميشود نامبرده

تنها ٢١ ماه به پايان حبس خود باقى مانده است و بارها درخواست هاي را براى آزادى و مرخصى استعلاجى تسليم مقامات كرده اما با خواسته ى ايشان مخالفت  شده است. چندى  پيش قاضى ناظر بر زندان با حضور در جمع زندانيان سنى مذهب رجايي شهر كرج به انان اعلام كرد بر أساس صلاحديد و اعلام وزارت اطلاعات هيچگونه حق يا امتيازى از جمله مرخصى ، آزادى مشروط و يا انتقال به زندانهاى محل سكونت براى انان اعمال نخواهد شد.

طى گزارش ديگرى سه شهروند شرق كوردستان اهل پاوه به نامهاى ” عادل عليزاده ، سيد عدنان حسينى و ميلاد لطفى ” از تيرماه سال جارى در رابطه با فعاليتهاى دينى بازداشت شده و احتمال ميرود در يكى از بازداشتگاههاى نهادهاى امنيتى در زندان اوين نگهدارى ميشوند، در اين  دستگيريهاى كه انجام گرفته نام دلشاد وسيمى شهروند  كورد ساكن تهران  نيز آمده است نامبرده متولد١٣٦٨ شمسي و در ١٤تيرماه  سال جارى بازداشت شده بود طى شكنجه هاى روحى و جسمى كه در زندان متحمل شده بود دچار فراموشي و خانواده اش را نميشناخت با ويلچر از زندان رجايي شهر كرج آزاد شد.

لازم به ذكر است كه در حكومت جمهورى اسلامى ايران در اين چند دهه هميشه با زندانيان سياسي و عقیدەتی  كورد با ديدى تبعيض آميز  و نقض حقوق بشرى اشكار رفتار كرده است كه با تمام موازين و مفادهاى حقوق بشرى جهانى همخواني ندارد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان