انفجار مین دوبارە در روستای سراو در بوکان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان عصر روز شنبه ٢٩  آبان ماه برای دومین بار طی یک هفته گذشته در روستای سراو در اطراف  شهرستان بوکان مین دیگری منفجر شد.

یکی از اهالی این روستا در این رابطە گفت کە  عصر امروز شنبه، هنگام پاشیدن کود حیوانی در زمین زراعی شخصی آقای طه مرزنگ یکی از ساکنان و کشاورزان روستا یک  مین مفجر شد کە باعث شد  تعدادی از افرادی کە در این محل بودند موجب ترس و وحشط شد و یکی دیگر جراحات سطحی برداشت .

طی چند روز گذشته در همین زمین زراعی انفجار مین دیگر باعث مصدومیت شدید کارگر نوجوان 17 ساله ای به نام ف. شهبازی شد. کە در این انفجاراین نوجوان هر دو دست و چشم خود را از دست داد.

بعد از سال‌ها جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب سیاسی در کوردستان،   مین‌های عمل‌نکرده کە جمهوری اسلامی ایران در این منطقە کاشتە همچنین وجود مین در اطراف پایگاه های نظامی قدیمی متروک  که بیشتر آنها تخلیه و پاکسازی شده و   پاک‌سازی نکردن اصولی میدان‌های مین از طرف نیرووهای جمهوری اسلامی ایران، بیشتر اوقات  شهروندان شاهد انفجار مین و کشته و مصدوم شدن انها میباشند.

بنا بر گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان خطر انفجار مین در هفت‌صد و شش هزار و دویست و پنجاه هکتار از ارضی شرق کوردستان وجود دارد؛ و هنوز اقدامات مؤثر برای پاک‌سازی این مناطق صورت نگرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان