جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تداوم بازداشت کوردها: سلما ایرمک پارلمانتار جولەمێرگ بازداشت شد

تداوم بازداشت کوردها: سلما ایرمک پارلمانتار جولەمێرگ بازداشت شد
بر اساساخبار و گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در ادامە موج بازداشت نمایندگان پارلمانی کوردها در پارلمان ترکیە، دولت ترکیە سلما ایرمک نمایندە پارلمانی جۆڵەمێرگ را بازداشت کردە است.
بازدات این پارلمانتار کورد در حالی است کە در چند ساعت گذشتە دولت ترکیە یازدە نفر از پارلمانتاران کورد عضو حزب دمکراتیک خلقها و حزب مناطق دمکراتیک را بازداشت کرده است.
قابل ذکر است که دولت ترکیه با پایان دادن به پروسه صلح، جنگی دیگر را علیه ملت کورد در شمال کوردستان آغاز و هر روز بر شدت آن می افزاید، بازداشت و زندانی کردن نمایندگان قانونی مردم بخشی دیگر از اقدامات ضدبشری دولت ترکیه می باشد که مغایر با تمامی قواعد و قوانین به رسمیت شناخته شده جهانی است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ایلام / مجروح شدن يك جوان كورد بر اثر انفجار مين در دشت عباس

دولت زلزله زدگان کوردستانی را فراموش کرده است/ شهروندان به علت فقر اعضا بدنشان را می‌فروشند

آزادی دو شهروند با قید وثیقە