صدور حکم دو سال زندان برای فریده ویسی و سیروس عباسی توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

سه شنبه 23 دیماه 1399 خورشیدی حکم دوسال زندان در مجموع برای “فریده ویسی و همسرش سیروس عباسی” دو فعال مدنی اهل شهرستان دیولان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنه صادر و به آنها ابلاغ شد.

بر اساس گزارش، فریده ویسی و همسرش سیروس عباسی پیشتر در نهم دیماه طی یک احضاریه توسط نیروهای امنیتی ایران به دادگاه منتقل شده و در نشست دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محاکمه شدند که در نهایت هر کدام به یکسال زندان تعلیقی برای مدت سه سال محکوم شدند.

لازم به ذکر است که، در پرونده مذکور آقای آزاد عباسی برادر سیروس عباسی از اتهامات وارده تبرئه شد.

اولین جلسه دادگاهی سیروس عباسی و فریده ویسی در 29 تیرماه گذشته برگزار شده که پس از آن شهروندان مذکور اظهار داشتند تحت شکنجه و فشار وادار به اعتراف اجباری و قرار گرفتن جلوی دوربین شده اند.

باید یادآور شد که نامبردگاه در اسفند 1398 طی اعتراضات سراسری در ایران و شرق کوردستان درمورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن مسافران آن توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران، شرکت کرده که پس از آن توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و محاکمه و تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان