جمعیت حقوق بشر کوردستان
خودکشی و قتلزنسلایدرقتل

قتل یک شهروند زن در خرم آباد

ک.م.م.ک:

شنبه ٢ تیر ماه سال ١۴٠٣ خورشیدی، یک شهروند زن با هویت، ندا امیری اهل شهرستان خرم آباد در محل کارخود، توسط همسرش به قتل رسید.

بنابر گزارشات ندا امیری با شلیک مستقیم گلوله، از سوی همسرش به قتل رسیده است. باید اشاره کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از دلیل و انگیزه قتل در دست نمی باشد.

ا.ح

Related posts

بازداشت دوشهروند در دیواندرە

دو شهروند اهل‌ نقده توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند

Rahim Kholafai

دو نفر از فعالین کارگری به ستاد خبری در سنندج احضار شدند

Leave a Comment