کشتن سە شهروند کورد از سوی جنگنده های ترکیه در جنوب کوردستان

 

عصر روز یکشنبه 23 ام اکتبر 2016 سه شهروند کورد  ( حه ربی علی سالح ، مقداد علی سالح ،عیماد ته مه ر سالح ) در یکی از روستاهای ماهاتا از توابع شهر میرگه سور در استان اربیل از سوی جنگنده های ترکیه بمباران و مورد هدف قرار گرفتند .

بنا به گزارش رسیده از خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان افراد کشته شده خویشاوند ( برادر ، عموزاده ) و هر سه متاهل و ساکن شهر سوران درجنوب کوردستان می باشند و برای ماهیگیری به آن منطقه رفته بودند که توسط جنگندهای ترکیه  مورد هدف بمباران  قرار گرفتە و همگی جان خود را از دست دادند.

شایان ذکر است حکومت ترکیه که   از حامیان بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه است در پیش روی چشمان نظاره گر جهان به عنوان مبارزه با  تروریسم  بە بمباران مناطق کوردستانی و کشتن شهروندان می پردازد کە در این میان  محیط زیست و طبیعت این مناطق کوردستان نیز مورد هدف قرار داده  میشود.

این در حالیست که ملت کورد پیشرو  مبارزه با ترور و تروریسم درجهان و منطقه میباشد و بە همین دلیل تاکنون شهروندان زیادی از ملت کورد قربانی تحمیلی خشونت ترور و تروریسم  شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان