عفو بین‌الملل در ارتباط با وضعیت زینب جلالیان بیانیە ای صادر نمود

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، در بیانیه‌ای کەسازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۹۵ منتشر کرد از وضعیت جسمی و روحی زینب جلالیان ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیە آمده است کە زندانی سیاسی کورد زینب جلالیان در پی محاکمه‌ای کاملاً ناعادلانه در حال گذراندن محکومیت حبس ابد خود است و در آستانه از دست دادن بینایی‌اش به علت ممانعت از دسترسی وی به خدمات پزشکی تخصصی شامل عمل جراحی فوری، قرار دارد. همچنین در این بیانیه عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست؛ فوراً مراقبت‌های پزشکی موردنیاز زینب جلالیان را فراهم آورده و درخواست کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل مبنی بر آزادی زینب جلالیان را به اجرا درآورند.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار این بیانیه از مقامات ایران خواست؛ فوراً مراقبت‌های پزشکی موردنیاز زینب جلالیان را فراهم آورده و درخواست کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل مبنی بر آزادی خانم جلالیان را به اجرا درآورند. فوراً و بدون قید و شرط این زندانی را آزاد کند.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کورد متولد سال ۱۳۶۱، در اسفند ماە ۱۳۸۶ به اتهام عضویت در پژاک به اعدام بازداشت شد. ایشان پس از بازداشت و شکنجه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در کرمانشان در دادگاهی ناعادلانه به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد، اعدام وی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تائید شد اما پس از پیگیری‌های وکلای او، تبدیل به حبس ابد شد. ایشان در حال حاضر در زندان خوی باوجود گذشت ۹ سال از سپری شدن حکمش، بدون حق داشتن مرخصی و معالجات پزشکی، حبس می‌باشند، لازم بە یادآوری است کە بارها مأمورین وزارت اطلاعات بە ایشان گفته‌اند تنها راه استفاده از معالجات پزشکی، مصاحبه و اعترافات رسانه‌ای وی است کە مکرراً از سوی ایشان رد شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان