بازداشت دو شهروند در قروە و دهلوران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزاراشات دریافتی، دو شهروند بە اسامی کیانوش چراغی اهل شهرستان دهلوران و حسین سنگین آبادی اهل قروە توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران در شهرهای محل زندگی خود بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

نیروهای امنیتی بدون ارائە حکم قضایی بە محل زندگی این شهروندان یورش بردە و اقدام بە بازداشت آنان نمودە است.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت و دلائل بازداشت این شهروندان، اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید