انتقال چند زندانی از زندان ایران درسنندج به زندان‌مرکزی حکومت‌در سقز

ک.م.م.ک:

بنابر گزارش ها، سه‌شنبه ۲۸م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ۳ زندانی اهل سقز بە اسامی افخم مرادیا، سامان پاشایی و خالد عبداللە زادە که در روزهای ۱۲ و۱۳ تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران در این شهر بازداشت شده بودند، برای بازجویی بیشتر به زندان امنیتی رژیم در سنندج (سنه)ماعزام شدند و پس از اتمام مراحل بازجویی دوباره به زندان مرکزی ایران در سقز منتقل شدند.

شایان ذکر است که، هنوز علت بازداشت و نوع اتهام این شهروندان مشخص نشده است.

قابل توجه است که، سامان پاشایی قهرمان اسبق کشتی فرنگی در رده‌ی نوجوانان آسیا، استاد دانشگاه و مربی کشتی است.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید