سقز؛ انتقال آزاد امینی فعال محیط زیست بە بازداشتگاە امنیتی سنندج

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، شنبە ٢٥ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، آزاد امینی عضو انجمن هیوای زانست و انجمن زیست محیطی ژیان سبز سقز در یک تماس کوتاە تلفی با خانوادەاش از انتقال خود بە یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در سنندج ” سنە ” خبر داد.

براساس این گزارش، این فعال محیط زیستی از دسترسی بە وکیل و ملاقات با خانوادە محروم شدە و نهادهای امنیتی نیز از آزادی موقت وی با تودیع قرار وثیقە ممانعت بە عمل آوردەاند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید