پیرانشار؛ فشار بر خانوادەهای جانباختگان انقلاب آزادی زن

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، دوشنبە ٣٠ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، حسن و ماردین درافتادە پدر و برادر کومار درافتادە لە جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی بە ادارە اطلاعات حکومت ایران در پیرانشهر (پیرانشار) احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.

براساس این گزارش، حسن و ماردین درافتادە پس از ٢ ساعت بازجویی آزاد شدەاند.

با توجە بە نزدیک بودن سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و پیش‌بینی شروع مجدد اعتراضات مردمی در سالگرد کشتە شدن وی، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند با ایجاد فضای رعب و وحشت از وقوع هرگونە حرکت اعتراضی جدید جلوگیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید