آبدانان؛ افزایش فشار نهادهای امنیتی بر معلمان

ک.م.م.ک:
براساس گزارش‌ها، طی روزهای اخیر، دو معلم در شهرستان آبدانان با نام‌های علیرضا همتی و محمدعلی پورسردار از سوی هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش استان ایلام بە تنزل مقام و انفصال از خدمت محکوم شدند.

لازم بە ذکر است، محمدعلی پورسردار همچنین از سمت ریاست یکی از مدارس عزل شدە است.

شایان ذکر است، حکم مشابهی طی روزهای اخیر برای رحیم دانیالی یکی دیگر از معلمان آبدانان نیز صادر شدە بود.
لازم بە یادآوری است، در ماه‌های گذشتە، دو معلم با نام‌های احمد علیزادە و یعقوب محمدی بە دو درجە تنزل رتبە و کاهش مزایا محکوم شدە بودند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید