تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه رازی کرماشان

به گزارش جمعیت حقوق بشر كوردستان: دانشجویان دانشگاه رازی کرماشان در روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۹۵ در اعتراض به توهین به دانشجویان و مشکلات سیستم آموزشی در این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان میگویند مدیرکل دانشگاه هنگامی‌که دانشجویان به وی مراجعه می‌کنند رفتارهای اهانت‌آمیزی با آنان دارد.

مدیرکل دانشگاه دریک مورد پس از فحاشی به دانشجوی دختر دانشگاه که از او فیلم‌برداری می‌کرده٬موبایل وی را با توسل به‌زور گرفته و بر زمین می‌کوبد.

جمعیت حقوق بشر كوردستان