کرماشان: ٣ جوان در اختلاف خانوادگی کشتە شدند

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ٦ تیرماە ١٤٠١ خورشیدی، ٣ جوان با نام‌های شهاب مهری، شهریار مهری و محمد احمدی در شهرستان صحنە در پی اختلافات خانوادگی با اسلحە کشتە شدند.

براساس این گزارش، این درگیری ابتدا بە بهانە اختلاف بر سر قیمت فروش محصول باغ گیلاس آغاز و منجر بە زد و خورد شدە کە با وساطت اطرافیان پایان یافتە است.

ساعاتی پس از این درگیری، یکی از افراد با استفادە از سلاح شکاری بە محل درگیری مراجعە و ٣ نفر را با شلیک گولە بە قتل می‌رساند.

لازم بە ذکر است، فرد قاتل پس از این ماجرا با یک دستگاە خودرو از محل متواری شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید