یک جوان د ر پیرانشهر با اقدم بە خودکشی جان باخت

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری KMMK، پنج شنبە ۱٨ خرداد سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک جوان با هویت سید فرهنگ بابک اهل روستای گردرحمت از توابع پیرانشهر(پیرانشار) با حلق آویز کردن خود بە زندگیش پایان داد.


تا لحضە تهیە و نشر این خبر، از دلایل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نمی باشد.


لازم بە ذکر است کە، در جغرافیای ایران بە صورت کلی و بلاخص در کوردستان، بە دلیل تبعیض در قوانین حکومتی، تورم اقتصادی، دشواری امرار معاش خانوادەها، عدم وجود فرصتهای مناسب شغلی و نبود زمینە کافی جهت گذران زندگی، فضای یاس و ناامیدی بر قشر جوان این منطقە را بە بالاترین سطح رساندە و از عاملین اصلی افزایش آمار اقدام بە خودکشی بە شمار میرود.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید