وخامت سلامت جسمانی یک فعال کارگری و طولانی تر شدن مرحلە بازجویی از یک فعال حوزە زنان

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارشات رسیدە بە مرکز خبریKMMK، برهاین سعیدی فعال کارگری اهل سنندج(سنە) کە بیش از یک ماە است در بازداشتگاە ادارە اطلاعات رژیم ایران در بازداشت می باشد، و از عارضە قلبی رنج میبرد در وضعیت بسیار ناگواری بسر بردە، از رسیدگی پزشکی و دسترسی بە داروهای حیاتی خود محروم می باشد.


از سوی دیگر، هاجر سعیدی فعال حوزە زنان و کارگری کە همزمان با برهان سعیدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە است، از زمان بازداشت تحت فشار بازجویی های شدید این نهاد امنیتی قراردارد و سرنوشت وی نامعلومی می باشد.


لازم بە ذکر است کە، ۲۷ اردیبهشت سال جاری، هشت نفر از فعال مدنی و کارگری اهل سنندج کە برای اعلام همبستگی با خانوادە زندەیاد هومن عبداللهی از جان باختگان قیام ژن ژیان ئازادی بە منزل پدر وی رفتە بودند توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت شدە و یک روز بعد، برهان سعیدی نیز بە وسیلە تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات حکومت در سنندج احضار و بازداشت شد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید