دیپورت بیش از ۲۰ پناهجو از ترکیه به ایران

ک.م.م.ک:

جمعه ۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، نزدیک به ۳۰ پناهجوی ساکن در کمپ دیپورتی ادرنه کشور ترکیه به ایران دیپورت شدند.

در همین چارچوب، یک پناهجوی سیاسی با هویت امیر کهریزی اهل شهر کرماشان که سال گذشته در زمان مهاجرت توسط پليس یونان بازداشت شد و به ترکیه دیپورت شده بود در کمپ دیپورتی ادرانه در خطر دیپورت بوده است.

باید اشاره کرد، پناهجویان در زمان دیپورت توسط پلیس آن کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، از هویت و شرایط هیچ یک از شهروند دیپورت شده به ایران اطلاعی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید