سنندج؛ عاملان رژیم باغ و منزل ماموستا ابراهیم کریمی را بە آتش کشیدند


ک.م.م.ک:
براساس گزارش رسیدە بە مرکز جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای وابستە بە رژیم جمهوری اسلامی با هدف سرکوب و ترساندن روحانیونی طرفدار مردم بخصوص روحانیون اهل سنت، منزل ماموستا ابراهیم کریمی، امام جمعه روستای ننله سنندج را به آتش کشیده و درختان باغ این روحانی سرشناس کورد را بریده اند.
لازم بە یادآوری است این ماموستای مردمی، دوشنبه دهم بهمن ماه در جاده مریوان توسط نیروهای وابسته به رژیم ربوده شده بود که با فشار مردم و حمایت قاطع روحانیون، رژیم مجبور به آزاد کردن ایشان شدند.
ع. س

دیدگاهتان را بنویسید