تعویق دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان یاسین

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، پدر سامان یاسین اعلام داشت کە، قرار دادگاە رسیدگی به اتهامات سامان یاسین هنرمند کورد اهل کرماشان، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به دلیل عدم حضور قاضی دادگاه، به زمانی دیگر موکول گردید.


ا.حلازم بە ذکر است کە، اتهامات مطروحە علیە این خوانندە رپ کورد، اجماع و تبانی و حمل اسلحە بە قصد بر هم زدن امنیت، اعلام شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید