جمعیت حقوق بشر کوردستان
خودکشی و قتلزنسلایدرقتل

قتل یک شهروند در قطور

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی طی چند روز گذشته یک شهروند با هویت مریم سلیمانی اهل قطور توسط پدر و برادرش پس از شکنجه شدید به دلایل ناموسی به قتل رسید.

لازم به ذکر است مریم سلیمانی یکی از قربانیان کودک همسری می باشد.

ک.م

Related posts

پرونده سازی دیگربرای سهیلا حجاب در زندان

اجرای حکم اعدام یک زندانی در نقده

Bilal Enferadi

بوکان؛ بازداشت یک نوجوان فوتبالیست

Rahim Kholafai